hosting menu left
hosting menu right

interior design logo
Καταστατικό PDF Drucken E-Mail

                                    ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

 

§ 1 Όνομα και Έδρα

(1)   Ο Σύλλογος φέρει την ονομασία «Γερμανοελληνικό Πολιτιστικό Φόρουμ ΚΙΝΙSΙS» e.V. Με την

ονομασία αυτή θα πρέπει να καταχωρηθεί στο Πρωτόκολλο του Συλλόγου.

      (2)  Έδρα του Συλλόγου είναι η πόλης Offenbach a. /M.

 

§ 2 Σκοπός

      Σκοπός του Συλλόγου είναι η προώθηση και η υποστήριξη του Γερμανοελληνικού

      πολιτισμού. Οργανώνει εκδηλώσεις, διαλέξεις και ομιλίες, οι οποίες θα οδηγήσουν

      στην επίτευξη του σκοπού του Συλλόγου.

 

§ 3 Κοινωφέλεια

      Ο Σύλλογος  είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση και δεν αποβλέπει σε οικονομικούς σκοπούς.

      Τα οικονομικά του Συλλόγου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για Σκοπούς που ορί-

      ζει το Καταστατικό. Τα μέλη του Συλλόγου δεν λαμβάνουν καμία δωρεά από τα οι-

      κονομικά μέσα του Συλλόγου.

 

§ 4 Οικονομικό έτος

      Το οικονομικό έτος παγώματος του Συλλόγου είναι το ημερολογιακό έτος. Το πρώτο

      μέρος του οικονομικού έτους λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006

 

§ 5 Η Ιδιώτης του μέλους

(1)   Μέλος του Συλλόγου μπορεί να γίνει κάθε φυσικό άτομο

(2)   Για τη έγγραφη αίτηση αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο

(3)   Η Ιδιώτης του μέλους τελειώνει:

(α) σε περίπτωση θανάτου

(β) μέσω έγγραφης αποχώρησης μέσα σε διάστημα τριών μηνών

(γ) μέσω αποκλεισμού από το Σύλλογο

(δ) σε περίπτωση που ένα μέλος, ενεργεί εναντίον του Συλλόγου, μπορεί με απόφαση

      του Διοικητικού Συμβουλίου να αποκλειστεί.

 

§ 6 Οργανα Συλλόγου

      Τα Οργανα που αποτελούν το Σύλλογο είναι:

  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο
  2. Το Πολιτιστικό Συμβούλιο
  3. Η Γενική Συνέλευση

 

§ 7 Το Διοικητικό Συμβούλιο

(1)   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από τον 1. Πρόεδρο, τον

2. Πρόεδρο και τον 3. Πρόεδρο. Ο Σύλλογος δικαστικά και εξώδικα αντιπροσωπεύεται από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

      (2) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση

 

§ 8 Το Πολιτιστικό Συμβούλιο

      Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε δύο χρόνια το Πολιτιστικό Συμβούλιο

§ 9 Η Γενική Συνέλευση

(1)   Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το χρόνο από τον 1. Πρόεδρο, με την τήρη-

ση δύο εβδομάδων προθεσμίας, μετά από προσωπική πρόσκληση δια επιστολής.

(2)   Η Γενική Συνέλευση έχει τα εξής καθήκοντα:

  (α) Εγκριση προϋπολογισμού   

  (β) Αποδοχή λογοδοσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και η απαλλαγή του

  (γ) Εκλογή του Προέδρου και του Πολιτιστικού Συμβουλίου

  (δ) Καθορισμός ύψους χρηματικού ποσού εισφοράς των μελών του Συλλόγου

  (ε) Αποφάσεις σχετικά με τις αλλαγές του Καταστατικού.

 

§ 10 Εισφορές μελών

        Οι εισφορές των μελών είναι ετήσιες και καταβάλλονται την 1η  Ιανουαρίου  κάθε

        χρόνου. 

     

         Η διάλυση του Συλλόγου και τα περιουσιακά στοιχεία αυτού.Κατά τη διάλυση ή την κατάργηση του Συλλόγου ή την ακύρωση του μέχρι τώρα σκοπού του,

η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στην πόλη του Offenbach.

Ορίστηκε στις 12.05.2006
                
Υπογραφές


 


website hosting main area bottom